En uppstickande aktör
inom entreprenörsdriven
retail

Läs mer om oss

NYHETER

Röda Stjärnan effektiviserar med automatiserade inköp

Sedan augusti 2016 görs inköpen från Röda Stjärnans största leverantör automatiskt. Med drygt 200 inköp per år innebär detta kostnadsbesparingar och ökad kundnöjdhet.

Läs mer

Röda Stjärnan lanserar en ny grafisk profil

Med en ny grafisk profil vill Röda Stjärnan förtydliga sitt budskap och bättre spegla företagets värderingar.

Läs mer

FRAMGÅNGSFAKTORER

Tillväxt
Långsiktig till-
växt är alltid i fokus

Entreprenörskap
Driv framåt och att stå
för det vi tror på

Kundnöjdhet
Nöjda kunder är en
förutsättning för framgång

Lär känna oss

Smozle AB är ett entreprenörsdrivet retailföretag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar verksamheter och varumärken med fokus på e-handel. Dessutom driver vi fyra butiker. Bakom företaget står ett drivet team som arbetar stenhårt med att förverkliga bolagets mål och visioner.

Vår vision: banbrytande och nischad detaljhandel

Vårt övergripande mål är att befästa vår position som det ledande detaljhandelsföretaget inom de nischer där vi är verksamma.


alltid förbättra våra resultat

  • Smozle AB är ett entreprenörsdrivet retailföretag
    med fokus på e-handel. Dessutom driver företaget
    fyra butiker.

Räkenskapsår Omsättning
2021/2022 42.368 tsk
2020/2021 34.564 tsk
2019/2020 29.230 tsk
2018/2019 31.933 tsk
2017/2018 31.675 tsk
2016/2017 27.436 tsk
2015/2016 26.723 tsk
2014/2015 22.701 tsk
2013/2014 14.894 tsk
2012/2013 10.845 tsk
2011/2012 4.889 tsk
2010/2011 2.900 tsk
2009/2010 955 tsk