Röda Stjärnan effektiviserar med automatiserade inköp

Sedan augusti 2016 görs inköpen från Röda Stjärnans största leverantör automatiskt. Med drygt 200 inköp per år innebär detta kostnadsbesparingar och ökad kundnöjdhet.

Inom e-handel är automatisering ett viktigt begrepp för att effektivisera manuellt arbete och därför har vi uppdaterat Röda Stjärnans tillvägagångssätt när det gäller inköp.

Varje år gör Röda Stjärnan drygt 200 inköp från vår huvudleverantör av taktisk utrustning och friluftslivsprodukter. Under sommaren 2016 utvecklades och implementerades ett system för automatisering av inköpen.

– Vi räknar med en tydlig förbättring i vår effektivitet – både internt och gentemot kunderna, säger Henrik Johnsson, medgrundare och VD på Smozle AB.

I och med detta blir det enklare att styra och optimera lagret. Varor som säljs ofta fylls på varje dag samtidigt som en onödigt hög kapitalbindning kan undvikas.

Ur kundens perspektiv betyder detta en välfylld webshop där varor från denna leverantör i princip aldrig tar slut. För inköpsavdelningen reduceras det manuella arbetet med grundläggande inköp och tid kan läggas på att vidareutveckla sortimentet och att höja kundservice.