Bolagsstyrning handlar för Smozle AB om hur bolaget ska drivas på ett långsiktigt uthålligt sätt.

Smozle AB är ett privat bolag med säte i Stockholm, Sverige. Aktiebolagslagen och Svensk kod för bolagsstyrning utgör grunden för styrningen av bolaget. De interna regelverken för bolagets styrning utgörs av bolagsordningen, styrelsens arbetsordning, VD-instruktionen samt standarder och tillhörande riktlinjer.

Ledning

Smozle AB:s vd Henrik Johnsson ska sköta den löpande förvaltningen och utvecklingen av bolaget enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. I ledningsgruppen sitter även inköpschefen.

Företagets ledning träffas regelbundet för att gemensamt diskutera bolagets utveckling och fatta beslut i operativa och strategiska frågor som är viktiga för verksamheten.

Smozle AB:s ledningsgrupp utgörs av följande individer:

Henrik Johnsson
Född 1985, medgrundare och delägare. Masterexamen i industriell ekonomi från KTH samt studier på Handelshögskolan i Stockholm. Värnplikt som jägarsoldat vid K4 i Arvidsjaur. Henrik är företagets operativa chef.

Fredrik Göthe
Född 1987, inköpschef. Masterexamen i ekonomi från Stockholms Universitet. Fredrik var med och grundade Röda Stjärnan. Idag arbetar Fredrik med inköp och sortimentsutveckling för Röda Stjärnan och för Smozle AB:s övriga verksamheter.