Styrelsens ansvar är att förvalta Smozle AB:s angelägenheter och att tillvarata aktieägarnas intressen. Fastställandet av verksamhetsmål och strategi samt att tillsätta, utvärdera och vid behov avsätta vd tillhör styrelsens uppgifter.

Styrelsen ska också se till att systemen för uppföljning och kontroll av verksamheten är effektiva, att det finns en tillfredsställande kontroll av efterlevnaden av gällande lagar och regler, att etiska regler för medarbetarnas uppträdande har fastställts samt godkänna väsentliga uppdrag som vd har utanför bolaget. Styrelsen ska också se till att informationsgivningen är korrekt, relevant, tillförlitlig och präglas av öppenhet.

I Smozle AB:s styrelse sitter:

Per Ol-Ers
Född: 1984
Utbildning:Masterexamen i industriell ekonomi från KTH
Erfarenhet: Talent Manager på IT- och Managementkonsult bolaget Netlight Consulting. Medlem i Advisory Board till Småspararguiden. Tidigare styrelsemedlem och styrelseordförande i flera olika organisationer samt anlitad föreläsare.
Övrigt: Styrelseledamot sedan 2013.

Mikael Alfort
Född: 1985
Utbildning: Masterexamen i industriell ekonomi från KTH
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i eGrowth Nordic Group AB samt i Nested AB. Erfarenhet: konsult inom IT och managemenet.
Övrigt: Styrelseledamot sedan 2001. Delägare i Smozle AB.

Henrik Johnsson
Född: 1985
Utbildning: Masterexamen i industriell ekonomi från KTH samt studier på Handelshögskolan i Stockholm
Övriga uppdrag: VD för Smozle AB
Erfarenhet: Henrik har genomfört internship på Applied Value. Värnplikt vid K4 i Arvidsjaur som jägarsoldat.
Övrigt: Styrelseledamot sedan 2007. Delägare i Smozle AB.

Fredrik Göthe
Född: 1987
Utbildning: Masterexamen i ekonomi, utbildad vid Stockholms Universitet.
Övriga uppdrag: Inköpschef på Smozle AB.
Erfarenhet: Egenföretagare.
Övrigt: Styrelsesuppleang sedan 2014.