Smozle AB mångfald och likabehandling en självklarhet

I takt med att Smozle AB växer ökar ständigt personalstyrkan. I och med detta genomför vi ytterligare arbete med att tydliggöra vår värdegrund och att befästa denna i organisationen.

Smozle AB har en tydlig och gemensam värdegrund för att alla som jobbar hos oss ska veta vad företaget står för och vad som inte accepteras. När företaget växer blir det ännu viktigare att all personal strävar mot samma mål och utgår från samma värdegrundsplattform i sitt dagliga arbete.

I Smozle AB:s värdegrund tydliggörs bland annat att företaget inte accepterar någon form av diskriminering eller kopplingar till extrempolitik av något slag.

– Vi ser mångfald som en tillgång och har inlett ett systematiskt värdegrundsarbete, säger Henrik Johnsson, medgrundare och VD på Smozle AB och fortsätter:

– I vår medarbetarpolicy framgår vikten av att alla medarbetare alltid utgår från vår gemensamma värdegrund i sitt dagliga arbete, att alla deltar aktivt, ansvarsfullt och engagerat i det gemensamma arbetet för att nå uppsatta mål och att alla medarbetare tar ansvar för den gemensamma arbetsmiljön och gemenskapen i teamet.

I förlängningen lägger detta arbete grunden för hur rekryteringsprocesser såväl externt som internt genomförs.