Bolagsstyrning handlar för Smozle AB om hur bolag ska drivas så att ägarnas intressen tillvaratas. Övergripande är målet att öka värdet för aktieägarna och på så sätt möta de krav ägarna har på det investerade kapitalet.

Smozle AB är ett privat bolag med säte i Stockholm, Sverige. Aktiebolagslagen och Svensk kod för bolagsstyrning utgör grunden för styrningen av bolaget. De interna regelverken för bolagets styrning utgörs av bolagsordningen, styrelsens arbetsordning, VD-instruktionen samt standarder och tillhörande riktlinjer.

Ledning

Smozle AB:s vd Henrik Johnsson ska sköta den löpande förvaltningen och utvecklingen av bolaget enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. I ledningsgruppen sitter även inköpschefen.

Företagets ledning träffas regelbundet för att gemensamt diskutera bolagets utveckling och fatta beslut i operativa och strategiska frågor som är viktiga för verksamheten.

Smozle AB:s ledningsgrupp utgörs av följande individer:

Henrik Johnsson
Född 1985, medgrundare och delägare. Masterexamen i industriell ekonomi från KTH samt studier på Handelshögskolan i Stockholm. Värnplikt som jägarsoldat vid K4 i Arvidsjaur. Henrik är företagets operativa chef. Henrik nås på henrik@smozle.se.

Fredrik Göthe
Född 1987, inköpschef. Masterexamen i ekonomi från Stockholms Universitet. Fredrik var med och grundade Röda Stjärnan. Idag arbetar Fredrik med inköp och sortimentsutveckling för Röda Stjärnan och för Smozle AB:s övriga verksamheter. Fredrik nås på fredrik@rodastjarnan.com.