En uppstickande aktör
inom entreprenörsdriven
retail

Läs mer om oss

NYHETER

Smozle AB mångfald och likabehandling en självklarhet

I takt med att Smozle AB växer ökar ständigt personalstyrkan. I och med detta genomför vi ytterligare arbete med att tydliggöra vår värdegrund och att befästa denna i organisationen.

Läs mer

Lansering: Röda Stjärnans Testpiloter

Med syftet att stärka varumärkets position bland relevanta målgrupper tar Röda Stjärnan hjälp av online influencers genom det nya programmet Röda Stjärnas Testpiloter. Instagram blir den prioriterade kanalen.

Läs mer

FRAMGÅNGSFAKTORER

Tillväxt
Långsiktig till-
växt är alltid i fokus

Entreprenörskap
Driv framåt och att stå
för det vi tror på

Kundnöjdhet
Nöjda kunder är en
förutsättning för framgång

Lär känna oss

Smozle AB är ett entreprenörsdrivet retailföretag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar verksamheter och varumärken med fokus på e-handel. Dessutom driver vi fyra butiker. Bakom företaget står ett drivet team som arbetar stenhårt med att förverkliga bolagets mål och visioner.

Vår vision: banbrytande och nischad detaljhandel

Vårt övergripande mål är att befästa vår position som det ledande detaljhandelsföretaget inom de nischer där vi är verksamma.


alltid förbättra våra resultat

  • Smozle AB är ett entreprenörsdrivet retailföretag
    med fokus på e-handel. Dessutom driver företaget
    fyra butiker.

Räkenskapsår Omsättning
2014/2015 22.701 tsk
2013/2014 14.894 tsk
2012/2013 10.845 tsk
2011/2012 4.889 tsk
2010/2011 2.900 tsk
2009/2010 955 tsk